Event box

CAD - computer-aided design

Datorstödd konstruktion (eng: CAD) är ett koncept som inkluderar modellritningar gjorda på dator i både 2D och 3D. Fördelarna med CAD är att det enkla modifierandet av modeller och implementeringen av andra databaser. Du kan rita vad du vill i CAD och slutligen få en färdig produkt. 

Det här workshopen fokuserar på att rita byggnader i programmen Revit och Sketch-up, samt skapa 2D ritningar i AutoCAD. 

Ta med dig ditt pågående projekt eller kom av ren nyfikenhet för en introduktion och möjlighet till laborationer på egen hand. 

Viktigt! Du bör ha en inloggning på universitets datorer, ett så kallat CAS-id. Ångström Visualisation lab har 3 datorer att använda på plats. För att boka en sådan behöver du anmäla dig. Har du programmen i din bärbara dator får du gärna ta med den och ansluta till workshopen. Den här workshopen hålls på svenska. 

In English

CAD computer-aided design is a concept that includes drawing a model in the computer in 3D or 2D, and then develop the model to drawings that can be sent to a manufacturer. The benefits of CAD is that it is quick to change model and to integrate with other database applications.

Basically you can draw whatever you want in CAD and ultimately get a finished product.

The course will focus on drawing buildings in Revit and Skechup as well as obtaining 2D drawings in AutoCAD. Bring your project or come as you are and an introduction to these programs will be given. 

NOTE! You should have a login to Ångtrom's computers. The Ångström visualisation lab has 3 computers to use in place. If you have the programs on your own computer, bring your own computer. This workshop will be held in swedish. 

Date:
Thursday 14 September 2017
Time:
16:00 - 18:00
Location:
Ångströmbiblioteket
Campus:
Ångström
Categories:
Digitala bibliotekslabbet
Registration has closed.

Event Organizer

Nino Dawod

More events like this...