Skip to Main Content

Make an Appointment - Uppsala universitetsbibliotek

Make an appointment in 3 steps. Step 1: Select a staff member. Step 2: Select an available date. Step 3: Select an available timeslot.

Vi erbjuder individuell vägledning i att söka information, skriva referenser, använda referenshanteringsprogram, använda NVivo samt frågor som rör vetenskaplig publicering. Varje bibliotekarie har kunskaper inom olika områden så läs informationen nedan för att välja någon som kan hjälpa dig på bästa sätt. Bokningen görs senast två dagar innan önskad tid och vi erbjuder upp till 45 minuters handledning.


If you need help finding information, improving your search strategies, referencing your work, using a reference management software, using NVivo, or have questions regarding scholarly publishing, you can make an appointment to meet with a Librarian. Each Librarian is a specialist in a different area so please take time to read the information below carefully so you select the Librarian best suited to meet your needs. Bookings must be made at least two days in advance and the duration of an appointment is maximum 45 minutes.