Skip to Main Content

Make an Appointment / Boka handledning

Make an appointment in 3 steps. Step 1: Select a staff member. Step 2: Select an available date. Step 3: Select an available timeslot.

Har du behov att rådfråga och få tips om publiceringsstrategier, val och värdering av publiceringskanaler eller frågor om upphovsrätt och creative commons-licenser för din open access-publikation? Boka handledning med en bibliotekarie och få individuellt stöd och råd.

Behöver du hjälp med din avhandling? Titta först om det finns en öppen kurs: https://libguides.ub.uu.se/avhandling/kurser

För tillfället ger vi enbart handledning online via e-mötesverktyget Zoom.

Do you need advice in publishing strategies, help with evaluation and selection of publishing channels or do you have questions about copyright and creative commons licensing of your open access publication? Book an appointment with a librarian for individual guidance.

Do you need assistance with your thesis? Check if there is an open course: https://libguides-en.ub.uu.se/thesis/Courses

Consultations are only available via Zoom online meeting software.