Event box

NVivo for Qualitative Data Analysis: step 2 Online

NVivo för kvalitativ dataanalys - steg 2: Analysera och visualisera din kodning

Välkommen till en workshop där vi arbetar med NVivo, en programvara för kvalitativ dataanalys. Workshopen passar för dig som har deltagit i steg 1, eller redan är bekant med grundfunktionerna som tas upp i steg 1. Du behöver också ha kännedom om kvalitativ dataanalys som metod.

I steg 2 ligger fokus på att analysera och visualisera ditt forskningsprojekt. Steg 2 passar dig som vill gå vidare från kodning och börja analysera innehållet i ditt projekt. Vi kommer att ta upp:

  • Utforska och ställa frågor till din data
  • Jämföra och visualisera cases, filer och noder
  • Visualisera ditt projekt

Under workshopen kommer vi att demonstrera i NVivo för Windows

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NVivo for Qualitative Data Analysis - step 2: Analyse and visualise your coding

Welcome to a training session in which we will work with NVivo, software for qualitative data analysis. The session is suitable for those who have attended step 1 or are already familiar with the basic features covered in step 1. Participants also need to be familiar with qualitative data analysis.

In step 2 the focus is on analysing and visualising your project. Step 2 is suitable for those who want to move beyond the basic coding and start to analyse the content of the project.

During step 2 we will cover the following topics:

  • Querying and exploring your data
  • Comparing and displaying cases, files or nodes
  • Visualising your project

During the session we will demonstrate in NVivo for Windows.

Related LibGuide: Data Processing and Analysis

Date:
Wednesday 30 September 2020
Time:
09:30 - 11:30
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student  
Categories:
  Databearbetning och -analys / Data Processing and Analysis     NVivo  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

More events like this...