Event box

NVivo for Qualitative Data Analysis: step 1 Online

NVivo för kvalitativ dataanalys - steg 1: Bekanta dig med NVivo och börja koda din data

Välkommen till en workshop där vi arbetar med NVivo, en programvara för kvalitativ dataanalys. Workshopen passar för nybörjare eller dig som är bekant med NVivo, men behöver uppdatera dina kunskaper. Du behöver ha kännedom om kvalitativ dataanalys som metod.

Steg 1 har följande innehåll:

  • Kort introduktion till NVivo och QDA
  • Importera och organisera din data
  • Klassificera data genom att använda cases och klassifikationscheman
  • Skapa och hantera noder
  • Koda din data

Under workshopen kommer vi att demonstrera i NVivo för Windows.

Kursen är öppen och kostnadsfri för studenter och anställda vid Uppsala universitet.

Om du planerar att använda NVivo i ett forskningsprojekt med flera deltagare, går det bra att kontakta biblioteket för att boka ett anpassat tillfälle för forskare anslutna till projektet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NVivo for Qualitative Data Analysis - step 1: Getting acquainted with NVivo and start coding your data

Welcome to a training session in which we will work with NVivo, software for qualitative data analysis. The session is suitable for beginners or those who are familiar with NVivo but need an update on features covered. Participants need to be familiar with qualitative data analysis.

Step 1 will cover the follow topics:

  • Brief introduction to NVivo and QDA
  • Importing and organizing your data
  • Classifying your data using cases and classification sheets
  • Creating and managing nodes
  • Coding your data

During the session we will demonstrate in NVivo for Windows.

This course is open to and free of charge for students and employees at Uppsala University.

If you are planning to use in NVivo in a collaborative research project, you can contact the library to book a tailored session for all researches working on the project.

Related LibGuide: Data Processing and Analysis

Date:
Wednesday 18 November 2020
Time:
13:30 - 15:30
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student  
Categories:
  Databearbetning och -analys / Data Processing and Analysis     NVivo  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

More events like this...