Event box

NVivo for Qualitative Data Analysis: step 3 Online

NVivo för kvalitativ dataanalys - steg 3: exportera, dela och samarbeta

Välkommen till en workshop där vi arbetar med NVivo, en programvara för kvalitativ dataanalys. I steg 3 fokuserar vi på samarbete och fortsatt arbete utanför NVivo, antingen genom att extrahera data för användning i annan programvara eller genom att exportera data för att presentera och/eller publicera.

Steg 3 har följande innehåll:

  • Extrahera data för användning i annan programvara
  • Exportera och dela
  • Samarbeta med kollegor
  • Jämföra kodning gjort av olika användare

Ta med din egen dator med NVivo installerat. Det finns en gratis testversion att ladda ner. Under workshopen kommer vi att demonstrera i NVivo för Windows.

Kursen är öppen och kostnadsfri för studenter och anställda vid Uppsala universitet.

Om du planerar att använda NVivo i ett forskningsprojekt med flera deltagare, kan du kontakta biblioteket för att boka en skräddarsydd workshop för endast din forskargrupp.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NVivo for Qualitative Data Analysis - step 3: Export, share and collaborate

Welcome to a training session in which we will work with NVivo, software for qualitative data analysis. In step 3 focus is collaboration and on moving on beyond NVivo, either by extracting data for further analysis in other software or exporting your data for presentation and/or publication.

Step 3 will cover the following topics:

  • Extract data for use in other software
  • Export and share
  • Collaborating with colleagues
  • Comparing coding by different users

Please bring your own computer with NVivo installed. There is a free trial available. During the session we will demonstrate in NVivo for Windows.

This course is open to and free of charge for students and employees at Uppsala University.

If you are planning to use in NVivo in a collaborative research project, you can contact the library to book a tailored session for all researches working on the project.

Related LibGuide: Data Processing and Analysis

Date:
Monday 14 December 2020
Time:
13:30 - 15:00
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student  
Categories:
  Databearbetning och -analys / Data Processing and Analysis     NVivo  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

More events like this...