Event box

/publish – Data Management Plans (online)

Allt fler finansiärer och andra aktörer kräver att forskningsprojekt ska skriva datahanteringsplaner. Välkommen till en kort introduktion om vad en datahanteringsplan är och vilket stöd du kan få från universitetet.

Detta tillfälle är en del av bibliotekets seminarieserie /publish, som erbjuder tips och stöd för forskare i frågor som rör vetenskaplig kommunikation och publicering.

Presentationsbilder: https://uppsala.box.com/s/9cck7iisxxkn2pdostc6b3xz8ypiqgqs


Most funding organisations require you to have a data management plan. Learn what this means for you, and how the university can help

This event is a part of the seminar series /publish, where we offer support and useful advice on issues relating to scholarly communication and publishing.

Presentation slides: https://uppsala.box.com/s/9cck7iisxxkn2pdostc6b3xz8ypiqgqs

Date:
Thursday 28 May 2020
Time:
10:00 - 10:30
Location:
Zoom
Campus:
Carolina Rediviva
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student  
Registration has closed.

Event Organizer

Christer Lagvik
Profile photo of Wolmar Nyberg Åkerström
Wolmar Nyberg Åkerström

Jag kan hjälpa dig med datahantering, forskningsprogramvara och integrationer med bibliotekets digitala arkiv DiVA och Alvin. Min bakgrund omfattar beräkningsvetenskap, publicering, och verksamhetsutveckling.

---

I can help you with Research Data Management, Research Software, and integrations with the library's digital repositories DiVA and Alvin. My background is in scientific computing, publishing and business development.

More events like this...