Event box

/publish open free of charge - online seminar Online

Visste du att genom avtal med de stora vetenskapliga förlagen (Elsevier, Wiley, Springer, Taylor & Francis m.fl.) har forskare vid Uppsala universitet möjlighet att publicera med open access utan extra kostnad (APC) i fler än 10 000 tidskrifter?

Välkommen till ett seminarium i Zoom för en snabbgenomgång om hur man gör för att ta del av OA-avtalen.

Detta tillfälle är en del av bibliotekets seminarieserie /publish, som erbjuder tips och stöd för forskare i frågor som rör vetenskaplig kommunikation och publicering.


Did you know that agreements with major scientific publishers (Elsevier, Wiley, Springer, Taylor & Francis and others) allow researchers at Uppsala University to publish with open access free of charge (i.e. no APC) in more than 10 000 journals?

You are welcome to a short seminar via Zoom for a crash course in how to take part in these open access publishing opportunities.


This event is a part of the seminar series /publish, where we offer support and useful advice on issues relating to scholarly communication and publishing.

Date:
Tuesday 8 December 2020
Time:
10:15 - 10:45
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

Lena Pavasson

Lena.Pavasson@ub.uu.se

 

 

Börje Dahrén
Profile photo of Madeleine Söderberg
Madeleine Söderberg

More events like this...