Event box

/publish – research policy and open science Online

Denna föreläsning fokuserar på några nyheter inom publicering och öppen vetenskap som kan vara relevanta för forskare vid Uppsala universitet, såsom Forskningspropositionen 2020, det senaste gällande Plan S samt EU:s nya forskningsprogram Horisont Europa.

Detta tillfälle är en del av bibliotekets seminarieserie /publish, som erbjuder tips och stöd för forskare i frågor som rör vetenskaplig kommunikation och publicering.


This session will focus on some recent open science- and publishing-related developments relevant for researchers at Uppsala University, such as the 2020 research bill from the Swedish government, news related to Plan S and the next EU research programme Horizon Europe.

This event is a part of the seminar series /publish, where we offer support and useful advice on issues relating to scholarly communication and publishing.

Date:
Tuesday 4 May 2021
Time:
13:15 - 13:45
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

Lena Pavasson

Lena.Pavasson@ub.uu.se

 

 

Profile photo of Madeleine Söderberg
Madeleine Söderberg
Börje Dahrén

More events like this...