Event box

Introduction to Zotero

In the introductory course we will help you get started, install the software and create an account. You will learn how to create a reference library, save references to Zotero from article databases, library catalogues and web pages, add PDF files to your Zotero library, and how to insert citations and create reference lists in your document.

This course is free of charge and available for students and employees at Uppsala University.

Please bring your own laptop to this session.


I introduktionskursen hjälper vi dig att komma igång, installera programvaran och skapa ett konto. Vi visar hur du sparar referenser till Zotero från artikeldatabaser, kataloger och webbsidor, bifogar PDF-filer, samt hur du infogar källhänvisningar och skapar litteraturlistor i ditt dokument.

Denna kurs är kostnadsfri och öppen för studenter och anställda vid Uppsala Universitet.

Till detta kurstillfälle behöver du ta med dig egen dator.

Date:
Thursday 25 January 2018
Time:
12:00 - 13:00
Location:
BMC-biblioteket
Campus:
Biomedicinskt centrum BMC
Categories:
  Zotero     EndNote  
Registration has closed.

Event Organizer

Emma-Lotta Säätelä

More events like this...