Event box

Introduction to EndNote/Introduktion till EndNote

You will learn how to create a reference library, import reference-data from library catalogues and article databases into EndNote, collect and save PDF-files in your EndNote library, insert citations into a Word-document and create reference lists according to the reference style of choice.

Please note that this class introduces the basics of EndNote software and not the web-based version EndNote Basic. It is advisable that you have EndNote installed on your computer before you take this course. Please contact your own Department IT Technician for assistance.

This course is free of charge and available for employees at Uppsala University.


Vi går igenom hur du bygger ett eget referensbibliotek, importerar och exporterar referenser från bibliotekskataloger och artikeldatabaser, hämtar och sparar PDF:er i ditt referensbibliotek, infogar källhänvisningar i worddokument och skapar litteraturlistor.

Denna kurs är en grundläggande kurs som behandlar klienten för EndNote som installeras på din dator. OBS! Ej EndNote basic. För att skaffa programvaran EndNote talar du med IT-ansvarig på din institution. Det är en fördel om du hunnit installera programmet innan du går kursen.

Denna kurs är kostnadsfri och öppen för anställda vid Uppsala Universitet.

Date:
Monday 22 January 2018
Time:
09:00 - 11:00
Location:
Ångström Visualisation Lab
Campus:
Ångström
Categories:
  Zotero  
Registration has closed.

Event Organizer

Profile photo of Jonas Petersson
Jonas Petersson

More events like this...