Event box

Brush up your information seeking skills

This workshop is aimed at those who wish to update their information searching skills.

During this workshop, we will focus on Social Sciences and/or Law.

The workshop will include:

  • How to find relevant databases for your topic
  • How to use search strategies efficiently
  • Using tools to identify "high impact"/highly cited journals within a field
  • Tools to keep updated in your field (BrowZine)

If possible, please bring your own computer or tablet for the hands-on exercises. Otherwise, a computer will be provided.

Intended audience: PhD students, post docs, researchers, teachers or other employees at Uppsala University.


Denna workshop riktar sig till dig som vill uppdatera dina kunskaper i informationssökning.

Under workshopen kommer vi fokusera på samhällsvetenskapliga ämnen och/eller juridik.

Innehåll:

  • Hitta relevanta databaser för ditt ämne
  • Effektiva sökstrategier
  • Verktyg för att identifiera högt rankade tidskrifter inom ett ämne
  • Verktyg för att hålla dig uppdaterad i ditt ämne (BrowZine)

Om du har möjlighet så får du gärna ta med dig en egen dator eller surfplatta för sökövningarna. Annars kan vi låna ut en dator under tillfället.

Målgrupp: doktorander, post docs, forskare, lärare eller andra anställda på Uppsala universitet

Date:
Tuesday 20 November 2018
Time:
10:00 - 12:00
Location:
Tidskriftsläsesalen
Campus:
Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student  
Registration has closed.

Event Organizer

More events like this...