Event box

Lär dig söka strategiskt inom medicin och hälsa

Lär dig söka strategiskt inom medicin och hälsa!

  • Hur hittar jag artiklar till mitt examensarbete/PM?
  • Hur gör jag en litteraturöversikt?
  • Hur väljer jag databaser och sökord?

Tillfället är en workshop med gemensam genomgång baserat på deltagarnas behov samt eget arbete med sökning utifrån din frågeställning. Bibliotekarier finns där och guidar dig till att hitta den information du behöver. Vill du få ut ännu mer av tillfället? Skicka svar på dessa två frågor senast 5 dagar innan kurstillfälle:

  1. Vad är din frågeställning?
  2. Vilka sökord har du använt?

Mejla dina svar till: edu.mb.bmc@ub.uu.se

Obs, ta med egen dator!

Date:
Wednesday 27 February 2019
Time:
08:30 - 10:00
Location:
A1:112b, BMC
Campus:
Biomedicinskt centrum BMC
Audience:
  Student  
Categories:
  Informationssökning / Information retrieval  
Registration has closed.

Event Organizer

Agnes Kotka

More events like this...