Event box

Introduction to Zotero - ONLINE

OBS! På grund av den rådande Corona-situationen kommer kursen att hållas online via Zoom.
En länk till mötesrummet i Zoom skickas ut till anmälda deltagare i god tid innan kursen.
Mer information om Zoom: https://mp.uu.se/web/info/stod/it-telefoni/resfria-moten/e-mote/zoom
Please note: The session will be held online in Zoom due to the ongoing COVID-19 concern.
Registered participants will be provided with a link to a Zoom-meeting well before the event.
More information about using Zoom: https://mp.uu.se/en/web/info/stod/it-telefoni/resfria-moten/e-mote/zoom

In the introductory course we will help you get started, install the software and create an account. You will learn how to create a reference library, save references to Zotero from article databases, library catalogues and web pages, add PDF files to your Zotero library, and how to insert citations and create reference lists in your document.

This course is free of charge and available for students and employees at Uppsala University.

Link to the course material.

Please bring your own computer!


I introduktionskursen hjälper vi dig att komma igång, installera programvaran och skapa ett konto. Vi visar hur du sparar referenser till Zotero från artikeldatabaser, kataloger och webbsidor, bifogar PDF-filer, samt hur du infogar källhänvisningar och skapar litteraturlistor i ditt dokument.

Denna kurs är kostnadsfri och öppen för studenter och anställda vid Uppsala Universitet.

Länk till kursmaterialet.

Ta med dig din dator!

Date:
Monday 11 May 2020
Time:
14:15 - 15:30
Location:
Zoom
Campus:
Carolina Rediviva
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Categories:
  Zotero  
Registration has closed.

Event Organizer

Profile photo of Maria Berg Andersson
Maria Berg Andersson
Kristina Carlsson

More events like this...