Event box

Introduktion till Eikon/Datastream (ONLINE)

OBS! Den här kursen kommer att ges via Zoom istället för i biblioteket. Alla registrerade deltagare får en länk till mötet via e-post.


Välkommen till en introduktion av Eikon/Datastream.

Innehåll:

  • filtrera fram aktier/företag utifrån börs, storlek, region, bransch etc
  • söka fram händelser såsom IPO, M&A, utdelningar, aktieåterköp etc
  • hämta tidsserier av aktiekurser, avkastning, fundamentaldata, estimat m.m.
  • hitta ESG data (Environmental, Social, Governance)

Eikon/Datastream är enbart tillgänglig via två datorer i Digitala bibliotekslabbet på Ekonomikums bibliotek.

Målgrupp: studenter som skriver C- eller Masteruppsats i företagsekonomi, nationalekonomi eller statistik och behöver ladda ner finansiell data.

Vid behov ges kursen på engelska.


Welcome to an introduction of Eikon/Datastream.

Contents:

  • screen for equities/companies from different criteria, such as a certain exchange, size, region, industry etc.
  • search for events: IPOs, M&A, dividends, share buybacks etc.
  • download time series: stock prices, revenues, fundamentals, estimates etc.
  • find ESG data (Environmental, Social, Governance)

Eikon/Datastream is only available on two computers at the Ekonomikum Digital Library Lab.

Target group: students who need to download financial data for their Bachelor or Master's thesis in Business Studies, Economics or Statistics.

If needed, the course will be held in English.

Date:
Monday 30 March 2020
Time:
14:00 - 15:00
Location:
Zoom
Campus:
Online
Audience:
  Student  
Categories:
  Eikon  
Registration has closed.

Event Organizer

Profile photo of Maria Berg Andersson
Maria Berg Andersson

More events like this...