Event box

Hitta och referera till juridiskt material (ONLINE)

Välkommen på en kurs för dig som vill lära dig hitta juridiskt källmaterial men inte har kunskaper i juridik.

Kursens innehåll:

  • vilka rättskällor finns och hur hänger de ihop?
  • vad finns tillgängligt via riksdagens webbplats?
  • hitta i juridiska databaser
  • referera till juridiskt material

Målgrupp: studenter inom alla ämnen.

Språk: svenska

Date:
Thursday 16 April 2020
Time:
10:30 - 12:00
Location:
Zoom
Campus:
Carolina Rediviva
Audience:
  Student  
Categories:
  Informationssökning / Information retrieval  
Registration has closed.

Event Organizer

More events like this...