Event box

Boost your information seeking skills Online

Denna workshop riktar sig till doktorander, post docs eller forskare som vill uppdatera sina kunskaper i informationssökning.

Under workshopen kommer vi fokusera på ämnen inom Humaniora och pedagogik. 

Innehåll:

  • Hitta relevanta databaser för ditt ämne
  • Effektiva sökstrategier
  • Verktyg för att identifiera högt rankade tidskrifter inom ett ämne
  • Tips om hur du kan hålla dig uppdaterad i ditt ämne

Målgrupp: doktorander, post docs, forskare, lärare eller andra anställda på Uppsala universitet


This workshop is aimed at PhD students, post docs or researchers who wish to update their information searching skills.

During this workshop, we will focus on Humanities and Pedagogy. 

The workshop will include:

  • How to find relevant databases for your topic
  • How to use search strategies efficiently
  • Using tools to identify "high impact"/highly cited journals within a field
  • How to keep updated in your field

Intended audience: PhD students, post docs, researchers, teachers or other employees at Uppsala University.

Date:
Monday 8 June 2020
Time:
10:00 - 11:00
Campus:
Carolina Rediviva
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student  
Categories:
  Informationssökning / Information retrieval  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

Anna Hultén
Profile photo of Isabelle Nesterud
Isabelle Nesterud

More events like this...