Event box

Zotero Advanced Online

Denna kurs vänder sig till dig som redan har gått introduktionskursen i Zotero och/eller redan använder referenshanteringsprogrammet. Kursen inkluderar tips och tricks kring hur du utnyttjar Zotero på bästa sätt när du lägger in referenser och söker i ditt bibliotek. Exempel ur innehållet:

  • Zotero med Google Drive
  • Organisera ditt Zotero-bibliotek 2.0
  • Säkerhetskopiera och återställ ditt Zotero bibliotek

Första timmen består av genomgångar och under sista halvtimmen kan du ställa dina egna medhavda frågor.

Denna kurs är kostnadsfri och öppen för studenter och anställda vid Uppsala Universitet.

OBS! Kursen ges på engelska om inte samtliga kursdeltagare talar svenska.


This workshop includes hands-on exercises and is aimed at those who have taken the introductory course and/or are already using Zotero. You will learn tips and tricks on how to get the most out of Zotero when adding references and searching your collection.

The contents include topics such as:

  • Back up and recover Zotero Library
  • Organizing your collection
  • Using Zotero with Google Drive

The first hour is workshop-time and the last 30 minutes are dedicated for further questions and individual support.

This course is free of charge and open to students, researchers and employees at Uppsala University.

Unless all participants speak Swedish, the course will be held in English.

Date:
Friday 6 November 2020
Time:
09:30 - 11:00
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

Kazuko Gustafsson
Sebastian Cöllen

More events like this...