Event box

Introduktion till Refinitiv Eikon/Datastream Online

Välkommen till en introduktion av Refinitiv Eikon/Datastream.

Ur innehållet:

  • filtrera fram aktier/företag utifrån börs, storlek, region, bransch etc
  • söka fram händelser såsom IPO, M&A, utdelningar, aktieåterköp etc
  • hämta tidsserier av aktiekurser, avkastning, fundamentaldata, estimat m.m. till excel
  • hitta ESG data (Environmental, Social, Governance)

Eikon/Datastream är enbart tillgänglig via två datorer i Digitala bibliotekslabbet på Ekonomikums bibliotek.

Målgrupp: studenter som skriver C- eller Masteruppsats i företagsekonomi, nationalekonomi eller statistik och behöver ladda ner finansiell data.

Vid behov ges kursen på engelska.


Welcome to an introduction of Refinitiv Eikon/Datastream.

Contents:

  • screen for equities/companies from different criteria, such as a certain exchange, size, region, industry etc.
  • search for events: IPOs, M&A, dividends, share buybacks etc.
  • download time series to excel: stock prices, revenues, fundamentals, estimates etc.
  • find ESG data (Environmental, Social, Governance)

Eikon/Datastream is only available on two computers at the Ekonomikum Digital Library Lab.

Target group: students who need to download financial data for their Bachelor or Master's thesis in Business Studies, Economics or Statistics.

If needed, the course will be held in English.

Date:
Monday 16 November 2020
Time:
10:15 - 11:30
Audience:
  Student  
Categories:
  Eikon  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.

Registration is required. There are 37 seats available.

Event Organizer

Profile photo of Maria Berg Andersson
Maria Berg Andersson

More events like this...