Event box

/publish – Data Management Plans (online) Online

Allt fler finansiärer och andra aktörer kräver att forskningsprojekt ska skriva datahanteringsplaner. Välkommen till en kort introduktion om vad en datahanteringsplan är och vilket stöd du kan få från universitetet. Seminariet ges på engelska

Detta tillfälle är en del av bibliotekets seminarieserie /publish, som erbjuder tips och stöd för forskare i frågor som rör vetenskaplig kommunikation och publicering.


Many funders require that projects must have a data management plan. Learn what this means for you, and how the university can help. The seminar is given in English.

This event is a part of the seminar series /publish, where we offer support and useful advice on issues relating to scholarly communication and publishing.

Date:
Wednesday 25 November 2020
Time:
10:00 - 10:45
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

Christer Lagvik

More events like this...