Event box

NVivo för kvalitativ dataanalys - steg 3 / NVivo for Qualitative Data Analysis - step 3 Online

Exportera, dela och samarbeta

Välkommen till en workshop där vi arbetar med NVivo, en programvara för kvalitativ dataanalys. I steg 3 fokuserar vi på samarbete och fortsatt arbete utanför NVivo, antingen genom att extrahera data för användning i annan programvara eller genom att exportera data för att presentera och/eller publicera. Under workshopen kommer vi att demonstrera i NVivo för Windows. I NVivo för Mac fungerar en del funktioner annorlunda och vissa saknas helt.

Steg 3 har följande innehåll:

  • Extrahera data för användning i annan programvara
  • Exportera och dela
  • Samarbeta med kollegor
  • Jämföra kodning gjord av olika användare

Kursen är öppen och kostnadsfri för studenter och anställda vid Uppsala universitet. Deltagarna bör ha en NVivo-licens eller tillgång till en trialversion av programmet innan kursen startar.

Om du planerar att använda NVivo i ett forskningsprojekt med flera deltagare, kan du kontakta biblioteket för att boka en skräddarsydd workshop för endast din forskargrupp.

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.


Export, share and collaborate

Welcome to a training session in which we will work with NVivo, software for qualitative data analysis. In step 3 focus is collaboration and on moving on beyond NVivo, either by extracting data for further analysis in other software or exporting your data for presentation and/or publication. During the session we will demonstrate in NVivo for Windows. In NVivo for Mac some functions work differently and some are unfortunately not available.

Step 3 will cover the following topics:

  • Extract data for use in other software
  • Export and share
  • Collaborating with colleagues
  • Comparing coding by different users

This course is open to and free of charge for students and employees at Uppsala University. Participants need to have access to NVivo (either a license or a trial version) before attending the course.

If you are planning to use NVivo in a collaborative research project, you can contact the library to book a tailored session for all researchers working on the project.

If requested, the course will be given in English.

Date:
Tuesday 25 May 2021
Time:
13:30 - 15:00
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Categories:
  Databearbetning / Data processing     Databearbetning / Data processing > Kvalitativ / Qualitative  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

More events like this...