Event box

Boost your information seeking skills - Social Sciences and Psychology Online

Denna workshop riktar sig till doktorander, post docs eller forskare som vill uppdatera sina kunskaper i informationssökning.

Under denna workshop kommer vi att fokusera på samhällsvetenskap och psykologi.

Innehåll:

  • Hitta relevanta databaser för ditt ämne
  • Effektiva sökstrategier
  • Verktyg för att bedöma tidskrifters kvalitet
  • Tips om hur du kan hålla dig uppdaterad i ditt ämne
  • Diskussioner med andra deltagare om informationssökning

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.


This workshop is aimed at PhD students, post docs or researchers who wish to update their information searching skills.

During this workshop, we will focus on Social Sciences and Psychology.

The workshop will include:

  • How to find relevant databases for your topic
  • How to use search strategies efficiently
  • Using tools to assess journals
  • How to keep updated in your field
  • Discussions on information seeking with other doctoral students/researchers

If requested, the course will be given in English.

Date:
Tuesday 8 June 2021
Time:
09:30 - 11:00
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student  
Categories:
  Informationssökning / Information retrieval     Informationssökning / Information retrieval  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

Profile photo of Camilla Larsson
Camilla Larsson

camilla.larsson@ub.uu.se

More events like this...