Event box

NVivo och andra program för kvalitativ dataanalys / NVivo and other software for qualitative data analysis:

NVivo och andra program för kvalitativ dataanalys / NVivo and other software for qualitative data analysis: Online

Under det här lunchföredraget ger vi en snabbvisning av NVivo, det program för kvalitativ dataanalys som Uppsala universitetsbibliotek erbjuder kurser och handledning i. Vi tipsar även om ett par andra program för kvalitativ dataanalys, såväl licenserade som gratisprogram. Dessutom ger vi exempel på kriterier som kan hjälpa dig att välja rätt programvara utifrån dina behov.

Den här föreläsningen ingår i bibliotekets serie Library Lunchtime Learning, korta föreläsningar på olika matnyttiga teman att lyssna på under lunchen.


During this lunchtime learning session we will give a brief demonstration of NVivo, the qualitative data analysis software on which Uppsala university library provides courses and guidance. We will give you examples of a couple of other QDA software, licensed as well as freeware. Additionally, we will guide you towards criteria that can help you choose the best software according to your needs.

This talk is part of the library's series Library Lunchtime Learning, short lectures on various useful topics to enjoy during your lunch break.

Date:
Wednesday 21 April 2021
Time:
12:15 - 12:45
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Categories:
  Library Lunchtime Learning  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.

Registration is required. There are 95 seats available.

Event Organizer

More events like this...