Event box

Introduktion till Mendeley / Introduction to Mendeley Online

I introduktionskursen hjälper vi dig att komma igång, installera programvaran och skapa ett konto. Vi visar hur du sparar referenser till Mendeley från artikeldatabaser, kataloger och webbsidor, bifogar PDF-filer, samt hur du infogar källhänvisningar och skapar litteraturlistor i ditt dokument.

Denna kurs är kostnadsfri och öppen för studenter och anställda vid Uppsala Universitet.

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.


In the introductory course we will help you get started, install the software and create an account. You will learn how to create a reference library, save references to Mendeley from article databases, library catalogues and web pages, add PDF files to your Mendeley library, and how to insert citations and create reference lists in your document.

This course is free of charge and available for students and employees at Uppsala University.

If requested, the course will be given in English.

Date:
Friday 18 June 2021
Time:
09:30 - 10:45
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Categories:
  Mendeley  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

Zandra Flygh
Camilla Jansson

More events like this...