Event box

Fördjupning i systematisk litteratursökning [steg 2] / Systematic searching [step 2]

Fördjupning i systematisk litteratursökning [steg 2] / Systematic searching [step 2] Online

Denna workshop är en fortsättning på Introduktion till systematisk och strukturerad litteratursökning steg 1. Den riktar sig till doktorander, post docs och forskare som vill uppdatera sina kunskaper i systematisk informationssökning, t ex. inför en systematisk översikt. Vi fokuserar särskilt på exempel och tillämpningar från humaniora och angränsande ämnen, men alla forskare är välkomna.

Vi går igenom olika aspekter av systematisk litteratursökning:

 • Hur man utformar och dokumenterar systematiska sökstrategier
 • Inkludera en specifik studiedesign/studietyp
 • Granska strategier

Utöver detta kommer vi även att ta upp andra råd för arbetet med en systematisk översikt:

 • Vad krävs för att fullfölja en systematisk översikt?
 • Var hittar jag exempel på protokoll?
 • Relevans- och kvalitetsgranskning
 • Granskningsmallar
 • Kort om screeningverktyg

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.


This workshop is a continuation of Introduction to systematic and structured searcing step 1. The workshop is aimed at PhD students, post docs and researchers who wish to update their information searching skills and learn how to design searches for systematic reviews and scoping reviews. We focus especially on examples and possible applications from the humanities and adjacent disciplines, but all researchers are welcome. 

We will introduce you to different aspect of searching systematically:

 • Design and document systematic search strategies
 • Include specific study designs
 • Reviewing strategies

On top of this, we will also give advice on other parts of the process of performing a systematic review:

 • What is needed to perform a systematic review?
 • Where can I find examples of protocols? 
 • Reviewing relevance and quality
 • Checklists for critical appraisal
 • Screening tools in brief

If requested, the course will be given in English.

Date:
Wednesday 16 June 2021
Time:
13:15 - 14:00
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student  
Categories:
  Informationssökning / Information retrieval  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.

Registration is required. There are 18 seats available.

Event Organizer

Agnes Kotka
Profile photo of Malin Barkelind
Malin Barkelind

More events like this...