Event box

Fördjupning i strukturerad litteratursökning [steg 2] / Structured searching [step 2]

Fördjupning i strukturerad litteratursökning [steg 2] / Structured searching [step 2] Online

Denna workshop är en fortsättning på Introduktion till systematisk och strukturerad litteratursökning steg 1. Den riktar sig till doktorander, post docs och forskare som vill uppdatera sina kunskaper i strukturerad informationssökning. Vi fokuserar särskilt på exempel och tillämpningar från humaniora och angränsande ämnen, men alla forskare är välkomna.

Vi går igenom olika aspekter av litteratursökning:

 • Hur man utformar och dokumenterar strukturerade sökstrategier
 • Inkludera en specifik studiedesign/studietyp

Utöver detta kommer vi även att ta upp andra råd för arbetet med en litteraturöversikt:

 • Vad bör jag tänka på när jag gör ett urval?
 • Applicera strukturerad sökteknik på olika typer av resurser (arkiv, databaser, kataloger)
 • Var hittar jag exempel på protokoll?
 • Kort om screeningverktyg

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.


This workshop is a continuation of Introduction to systematic and structured searcing step 1. The workshop is aimed at PhD students, post docs and researchers who wish to learn more about structured searching. We focus especially on examples and possible applications from the humanities and adjacent disciplines, but all researchers are welcome. 

We will introduce you to different aspect of searching:

 • Design and document structured search strategies
 • Include specific study designs

On top of this, we will also give advice on other parts of the process of conducting a literature review:

 • What to consider when limiting your scope
 • Applying structured search techniques on different resources (archives, databases, catalogues)
 • Where can I find examples of protocols? 
 • Screening tools in brief

If requested, the course will be given in English.

Date:
Thursday 17 June 2021
Time:
13:15 - 14:00
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student  
Categories:
  Informationssökning / Information retrieval  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.

Registration is required. There are 20 seats available.

Event Organizer

Agnes Kotka
Profile photo of Malin Barkelind
Malin Barkelind

More events like this...