Event box

Lär dig söka systematiskt inom teknik och naturvetenskap /Learn how to search systematically within Technology and Science

Lär dig söka systematiskt inom teknik och naturvetenskap /Learn how to search systematically within Technology and Science Online

Denna workshop riktar sig till doktorander, post docs och forskare som vill uppdatera sina kunskaper i systematisk informationssökning, t ex. inför en systematisk översikt med inriktning mot teknik och naturvetenskap.

Innehåll:

  • Hitta relevanta databaser för ditt ämne och hur många du bör använda
  • Systematiska sökstrategier
  • Akronym-övning
  • Sökdokumentation
  • Diskussioner med andra deltagare om systematisk sökning

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.


This workshop is aimed at PhD students, post docs and researchers who wish to update their information searching skills and learn how to design searches for systematic reviews and scoping reviews within Technology and Science.

The workshop will include:

  • How to find relevant databases for your topic and how many you should use
  • How to design systematic search strategies
  • Acronym exercise
  • Search documentation
  • Discussions on information seeking with other participants

If requested, the course will be given in English.

Date:
Friday 14 May 2021
Time:
09:30 - 11:30
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student  
Categories:
  Informationssökning / Information retrieval  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.

Registration is required. There are 28 seats available.

Event Organizer

Camilla Jansson

More events like this...