Event box

NVivo för kvalitativ dataanalys - Exportera och dela / NVivo for Qualitative Data Analysis - Export and share Online

Exportera och dela

Välkommen till en kurs där vi arbetar med NVivo, en programvara för kvalitativ dataanalys. I denna kurs fokuserar vi på fortsatt arbete utanför NVivo, antingen genom att extrahera data för användning i annan programvara eller genom att exportera data för att presentera och/eller publicera. Under kursen kommer vi att demonstrera i NVivo för Windows. I NVivo för Mac fungerar en del funktioner annorlunda och vissa saknas helt.

Kursen har följande innehåll:

  • Exportera enskilda delar av ett NVivo-projekt
  • Extrahera data för användning i annan programvara
  • Skapa och exportera rapporter

Kursen är öppen och kostnadsfri för studenter och anställda vid Uppsala universitet. Deltagarna bör ha en NVivo-licens eller tillgång till en trialversion av programmet innan kursen startar.

Om du planerar att använda NVivo i ett forskningsprojekt med flera deltagare, kan du kontakta biblioteket för att boka en skräddarsydd workshop för endast din forskargrupp.

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.


Export and share

Welcome to a course in which we will work with NVivo, software for qualitative data analysis. This course will focus on moving on beyond NVivo, either by extracting data for further analysis in other software or exporting your data for presentation and/or publication. During the course we will demonstrate in NVivo for Windows. In NVivo for Mac some functions work differently and some are unfortunately not available.

The course will cover the following topics:

  • Export single parts of an NVivo-project
  • Extract data for use in other software
  • Create and export reports

This course is open to and free of charge for students and employees at Uppsala University. Participants need to have access to NVivo (either a license or a trial version) before attending the course.

If you are planning to use NVivo in a collaborative research project, you can contact the library to book a tailored session for all researchers working on the project.

If requested, the course will be given in English.

Related LibGuide: Data Processing and Analysis

Date:
Wednesday 15 December 2021
Time:
13:30 - 14:30
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Categories:
  Databearbetning / Data processing     Databearbetning / Data processing > Kvalitativ / Qualitative  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

More events like this...