Event box

NVivo för kvalitativ dataanalys - steg 1 / NVivo for Qualitative Data Analysis - step 1

Bekanta dig med NVivo och börja koda din data

Välkommen till en kurs där vi arbetar med NVivo, en programvara för kvalitativ dataanalys. Kursen passar för nybörjare eller dig som är bekant med NVivo, men behöver uppdatera dina kunskaper. Du behöver ha kännedom om kvalitativ dataanalys som metod. Under kursen kommer vi att demonstrera i NVivo för Windows. I NVivo för Mac fungerar en del funktioner annorlunda och vissa saknas helt.

Steg 1 har följande innehåll:

  • Kort introduktion till NVivo och QDA
  • Importera och organisera din data
  • Klassificera data genom att använda cases och klassifikationscheman
  • Skapa och hantera koder
  • Koda din data

Kursen är öppen och kostnadsfri för studenter och anställda vid Uppsala universitet. Deltagarna bör ha en NVivo-licens eller tillgång till en trialversion av programmet innan kursen startar.

Om du planerar att använda NVivo i ett forskningsprojekt med flera deltagare, går det bra att kontakta biblioteket för att boka ett anpassat tillfälle för forskare anslutna till projektet.

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.


Get acquainted with NVivo and start coding your data

Welcome to a course in which we will work with NVivo, software for qualitative data analysis. The course is suitable for beginners or those who are familiar with NVivo but need an update on features covered. Participants need to be familiar with qualitative data analysis. During the course we will demonstrate in NVivo for Windows. In NVivo for Mac some functions work differently and some are unfortunately not available.

Step 1 will cover the following topics:

  • Brief introduction to NVivo and QDA
  • Importing and organising your data
  • Classifying your data using cases and classification sheets
  • Creating and managing codes
  • Coding your data

This course is open to and free of charge for students and employees at Uppsala University. Participants need to have access to NVivo (either a license or a trial version) before attending the course.

If you are planning to use NVivo in a collaborative research project, you can contact the library to book a tailored session for all researchers working on the project.

If requested, the course will be given in English.

Related LibGuide: Data Processing and Analysis

Date:
Tuesday 9 November 2021
Time:
09:30 - 11:30
Location:
Regnellsalen
Campus:
Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Categories:
  Databearbetning / Data processing     Databearbetning / Data processing > Kvalitativ / Qualitative  
Registration has closed.

Event Organizer

More events like this...