Event box

NVivo för kvalitativ dataanalys - samarbeta med kollegor / NVivo for Qualitative Data Analysis - collaborating with colleagues Online

Samarbeta med kollegor

Välkommen till en kurs där vi arbetar med NVivo, en programvara för kvalitativ dataanalys. I denna kurs fokuserar vi på olika sätt att använda NVivo i ett gemensamt forskningsprojekt. Vi kommer att demonstrera i NVivo för Windows. I NVivo för Mac fungerar en del funktioner annorlunda och vissa saknas helt. Observera att gruppen behöver ha samma operativsystem för att kunna arbeta med samma NVivo-projekt.

Kursen innehåller:

  • Samarbeta med kollegor i NVivo
  • Jämför kodning gjord av olika användare

Kursen är öppen och kostnadsfri för studenter och anställda vid Uppsala universitet. Deltagarna bör ha en NVivo-licens eller tillgång till en trialversion av programmet innan kursen startar.

Om du planerar att använda NVivo i ett forskningsprojekt med flera deltagare, kan du kontakta biblioteket för att boka en skräddarsydd workshop för endast din forskargrupp.


Collaborating with colleagues

Welcome to a course in which we will work with NVivo, a qualitative data analysis (QDA) software. This course will focus on different ways of using NVivo in a collaboratory research project. We will demonstrate in NVivo for Windows. In NVivo for Mac some functions work differently and some are unfortunately not available.

The course will cover the following topics:

  • Collaborating with colleagues
  • Comparing coding by different users

This course is open to and free of charge for students and employees at Uppsala University. Participants need to have access to NVivo (either a license or a trial version) before attending the course.

If you are planning to use NVivo in a collaborative research project, you can contact the library to book a tailored session for all researchers working on the project.

Related LibGuide: Data Processing and Analysis

Date:
Monday 20 September 2021
Time:
13:30 - 14:30
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Categories:
  Databearbetning / Data processing     Databearbetning / Data processing > Kvalitativ / Qualitative  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

More events like this...