Event box

Bilder som källmaterial – tips på digitala verktyg / Images as research material - digital tools Online

Denna verkstad riktar sig till dig som vill lära dig om digitala verktyg för att hantera och analysera bilder som forskningsmaterial. Ta gärna med dig material från din egen undersökning att testa verktygen på!

Under tillfället kommer vi att titta på några digitala verktyg för att hantera bilder som källmaterial. Exempel på bilder i denna kontext sträcker sig från inskannade handskrifter, fotografier och illustrationer till egen bilddokumentation. Efter att ha deltagit i denna kurs kommer du att ha lärt dig att:

  • Hitta och ladda ner bildmaterial från Alvin
  • Ladda upp, organisera, annotera och analysera bildmaterialet i Tropy
  • Veta hur du kan få vidare hjälp i dina uppgifter och hur du kan hitta andra verktyg om du behöver
  • Om det finns intresse kommer vi också att visa hur du kan använda och referera till bildmaterialet och analysen i en forskningstext med hjälp av Zotero

Ingen tidigare erfarenhet krävs för att gå denna introduktionskurs.

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.


This workshop is aimed at you who wish to learn more about digital tools for managing and analysing images in your research. If you already have material you want to work on (e.g. digitised manuscript pages, photographs and illustrations, your own photo documentation), please bring it with you to the workshop.

During this workshop, we will look into a couple of digital tools for working with images as research material. After attending this workshop you will know how to:

  • Find and download images from Alvin
  • Upload, organise, annotate and analyse images in Tropy
  • Know where and how you can get further support for your research data analysis and how to find other digital tools for this purpose
  • If there is interest, we will also show you how to use and refer to the images and their related analyses in a research paper using Zotero

No previous experience is required to attend this workshop.

If requested, the course will be given in English.

Date:
Wednesday 15 December 2021
Time:
10:15 - 11:30
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

Profile photo of Sebastian Cöllen
Sebastian Cöllen
Profile photo of Camilla Larsson
Camilla Larsson

camilla.larsson@ub.uu.se

More events like this...