Event box

Introduktion till Mendeley / Introduction to Mendeley Online

I introduktionskursen hjälper vi dig att komma igång med referenshanteringsprogrammet Mendeley.

Kursens innehåll:

 • Spara referenser till Mendeley Reference Manager från artikeldatabaser, bibliotekskataloger och webbsidor
 • Lägga till referenser manuellt till material som inte kan importeras automatiskt
 • Bifoga PDF-filer
 • Organisera dina referenser
 • Infoga källhänvisningar och skapa litteraturlistor i ett Microsoft Word-dokument
 • Dela referenser och samarbeta med andra

Denna kurs är kostnadsfri och öppen för studenter och anställda vid Uppsala Universitet.

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.

Förberedelser:
Innan kurstillfället vill vi att du installerar programvaran samt ett par tillägg till din webbläsare och Microsoft Word:

Mendeley Reference Manager: https://www.mendeley.com/download-reference-manager
Mendeley Web Importer: https://www.mendeley.com/reference-management/web-importer
Mendeley Cite för Microsoft Word: https://appsource.microsoft.com/sv-SE/product/office/wa104382081

 


In the introductory course we will help you get started using the reference management software Mendeley.

Course contents:

 • Save references to Mendeley Reference Manager from article databases, library catalogues and web pages
 • Attach PDF files
 • Organize your references
 • Insert citations and create reference lists in your Microsoft Word document
 • Share references and collaborate

This course is free of charge and available for students and employees at Uppsala University.

If requested, the course will be given in English.

Preparations:
Before the course starts, please download the software as well as two plug-ins to your browser and Microsoft Word:

Mendeley Reference Manager:
https://www.mendeley.com/download-reference-manager
Mendeley Web Importer: https://www.mendeley.com/reference-management/web-importer
Mendeley Cite for Microsoft Word: https://appsource.microsoft.com/sv-SE/product/office/wa104382081
Date:
Thursday 21 October 2021
Time:
09:15 - 10:30
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Categories:
  Referenser / References > Mendeley  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

Camilla Jansson
Profile photo of Zandra Flygh
Zandra Flygh

More events like this...