Event box

Introduktion till textdata och text mining / Introduction to text data and text mining Online

Denna kurs riktar sig till dig som vill lära dig om hur du kan använda textdata och text mining i din forskning eller dina studier.

Under tillfället kommer vi att titta på några digitala metoder och verktyg för behandling av textdata och text mining. Efter att ha deltagit i denna kurs kommer du att ha lärt dig att:

  • Förstå begreppen närläsning och fjärrläsning och vad som skiljer dem åt.
  • Hitta behandlad textdata och ladda upp den till Voyant eller Taguette.
  • Använda grundfunktioner i Voyant eller Taguette.
  • Veta hur du kan få vidare hjälp i dina uppgifter och hur du kan hitta andra verktyg om du behöver.

Instruktioner för ev. förberedelser (t.ex. installation av program, förberedelse av dataset) kommer att skickas ut till anmälda deltagare ett par dagar innan kursen äger rum; anmäler du dig efter det så skickar vi ev. instruktioner till dig så snart som möjligt.

Ingen tidigare erfarenhet krävs för att gå denna introduktionskurs.

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.  


This workshop is aimed at you who wish to learn more about using text data and text mining in your research or your studies.

During this workshop, we will look into digital methods and tools for text data and text mining. Your learning objectives for this course is to:

  • Understand the concepts of close reading and distant reading and what distinguishes them.
  • Find processed text data and upload it to Voyant or Taguette.
  • Use a few basic functions in Voyant or Taguette.
  • Know where you can find more help or guidance to move forward with your task after the workhop.

Instructions for preparation (e.g. installing software, preparing a data set) will be sent out to the participants a couple of days before the workshop; if you sign up after that date you will receive the instructions as soon as possible.

No previous experience is required to attend this workshop.

If requested, the course will be given in English.

Date:
Friday 29 October 2021
Time:
09:30 - 11:00
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Categories:
  Databearbetning / Data processing  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

Profile photo of Malin Barkelind
Malin Barkelind
Anna Hultén

More events like this...