Event box

Boost your information seeking skills - Humanities and Educational Sciences Online

Denna workshop riktar sig till doktorander, post docs eller forskare som vill uppdatera sina kunskaper i informationssökning, med fokus på humaniora och utbildningsvetenskap.

Innehåll:

  • Hitta relevanta databaser för ditt ämne
  • Effektiva sökstrategier
  • Verktyg för att bedöma tidskrifters kvalitet
  • Tips om hur du kan hålla dig uppdaterad i ditt ämne
  • Diskussioner med andra deltagare om informationssökning

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.


This workshop is aimed at PhD students, post docs or researchers who wish to update their information searching skills, with focus on the Humanities and Educational Sciences.

The workshop will include:

  • How to find relevant databases for your topic
  • How to use search strategies efficiently
  • Using tools to assess journals
  • How to keep updated in your field
  • Discussions on information seeking with other doctoral students/researchers

If requested, the course will be given in English.

Date:
Wednesday 12 January 2022
Time:
09:30 - 11:30
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student  
Categories:
  Informationssökning / Information retrieval  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.

Registration is required. There are 23 seats available.

Event Organizer

Anna Hultén

More events like this...