Event box

Bearbeta ditt digitala textbaserade källmaterial / Process your digital text-based source material Online

I den här kursen hjälper vi dig att komma igång med annoteringar i Recogito.

Du kommer att få lära dig att:

 • hitta och bearbeta digitaliserat textmaterial för uppladdning
 • strukturera ditt material genom att använda taggningsfunktionerna i Recogito
 • förstå skillnaden på olika datatyper (t.ex. geografiska platser, personer, händelser, fritexttaggar)
 • exportera resultatet från Recogito till ett passande format för vidare analys
 • hitta vidare hjälp och fler verktyg vid behov
 • bjuda in andra att delta i ditt annoteringsprojekt

Innan seminariet behöver du skapa ett konto i Recogito. Du kommer att få instruktioner via mail innan vi börjar kursen.

Denna kurs är kostnadsfri och öppen för studenter och anställda vid Uppsala universitet.

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.


In this course, we will help you get started with annotations in Recogito.

You will learn how to:

 • find and process digitized text material for uploading
 • structure your material using the tagging features of Recogito
 • understand the difference between data types (eg geographical locations, people, events, free text tags)
 • export the results from Recogito to a suitable format for further analysis
 • find further help and more tools if needed
 • invite others to participate in your annotation project

Before the seminar, you need to create an account in Recogito. You will receive instructions via email before the session starts.

This course is free and open to students and employees at Uppsala University.

If requested, the course will be given in English. 

Datum / Date:
Wednesday 6 October 2021
Tid / Time:
13:30–15:00
Målgrupp / Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Kategorier / Categories:
  Databearbetning / Data processing  
Online:
Det här evenemanget är online. / This is an online event.
Anmälan har stängts / Registration has closed

Liknande evenemang / More events like this

 

Arrangör / Event organiser