Event box

Lär dig söka systematiskt inom medicin och hälsa / How to search systematically in medical and health sciences Online

Denna workshop riktar sig till doktorander, post docs och forskare inom medicinska och farmaceutiska ämnesområden som vill uppdatera sina kunskaper i systematisk informationssökning, t ex. inför en systematisk översikt.

Innehåll:

  • Hitta relevanta databaser för ditt ämne och hur många du bör använda
  • Systematiska sökstrategier
  • Akronym-övning
  • Sökdokumentation
  • Diskussioner med andra deltagare om systematisk sökning

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.


This workshop is aimed at PhD students, post docs and researchers in medical and pharmaceutical subject areas who wish to update their information searching skills and learn how to design searches for systematic reviews and scoping reviews.

The workshop will include:

  • How to find relevant databases for your topic and how many you should use
  • How to design systematic search strategies
  • Acronym exercise
  • Search documentation
  • Discussions on information seeking with other participants

If requested, the course will be given in English.

Date:
Thursday 4 November 2021
Time:
13:00 - 15:00
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student  
Categories:
  Informationssökning / Information retrieval  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.

Registration is required. There are 15 seats available.

Event Organizer

Kazuko Gustafsson

More events like this...