Event box

Finansiell data och företagsinformation i Refinitiv Eikon/Datastream m.m. Online

Välkommen till en en kurs i att hämta finansiell data och företagsinformation. Den största delen av kursen ägnas åt Refinitiv Eikon/Datastream. Därefter tittar vi på Retriever Business (Bolagsinfo) och några databaser via Swedish House of Finance Research Data Center.

Ur innehållet:

  • hämta tidsserier av aktiekurser, avkastning, fundamentaldata, estimat m.m. till excel
  • filtrera fram aktier/företag utifrån börs, storlek, region, bransch etc
  • söka fram händelser såsom IPO, M&A, utdelningar, aktieåterköp etc
  • hitta ESG data (Environmental, Social, Governance)

 

Målgrupp: studenter som skriver C- eller Masteruppsats i företagsekonomi, nationalekonomi eller statistik och behöver ladda ner finansiell data.

Vid behov ges kursen på engelska.


Welcome to a course in finding financial data and company information. The major portion of the course is devoted to Refinitiv Eikon/Datastream. We will also take a look at Retriever Business and a few databases that are available via Swedish House of Finance Research Data Center.

Contents:

  • download time series to excel: stock prices, revenues, fundamentals, estimates etc.
  • screen for equities/companies using different criteria, such as a certain exchange, size, region, industry etc.
  • search for events: IPOs, M&A, dividends, share buybacks etc.
  • find ESG data (Environmental, Social, Governance)

 

Target group: students who need to download financial data for their Bachelor or Master's thesis in Business Studies, Economics or Statistics.

If needed, the course will be held in English.

Date:
Wednesday 17 November 2021
Time:
10:15 - 12:00
Audience:
  Student  
Categories:
  Eikon     Informationssökning / Information retrieval  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.

Registration is required. There are 40 seats available.

Event Organizer

Profile photo of Maria Berg Andersson
Maria Berg Andersson

More events like this...