Event box

Lär dig söka systematiskt och skapa sökstrategier / How to search systematically and design search strategies Online

Detta tillfälle riktar sig till doktorander, post docs och forskare inom medicin och farmaci som vill få en introduktion till systematisk informationssökning, till exempel inför en systematisk översikt eller en scoping review.

Målet med kursen är att du ska:

  • Förstå vad en systematisk sökning är och anledningar till att göra en sådan
  • Veta hur du planerar och genomför en systematisk sökning
  • Kunna dokumentera din sökning och veta när det är relevant
  • Kunna identifiera olika typer av litteraturöversikter och välja vilken som lämpar sig för din forskningsfråga
  • Känna till olika verktyg och resurser som används vid en systematisk översikt

Denna kurs fokuserar på systematisk sökning och bygger vidare på grundläggande färdigheter i informationssökning. Om du letar efter en allmän kurs i informationssökning, se vår kurs i informationssökning för forskare.

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.


This session is aimed at PhD students, post docs and researchers in medicine and pharmacology who want an introduction to searching systematically, e.g. for a systematic or scoping review.

The learning objectives are that you will:

  • Understand what a systematic search is and reasons for performing one
  • Know how to plan and conduct a systematic search
  • Be able to document your search and know when it is relevant
  • Be able to identify different types of literature reviews and select one that suits your research question
  • Know of different tools and resources used for systematic reviews

The focus of this course is searching systematically and it builds upon previous knowledge in basic information seeking. If you are looking for a general course in information seeking, please see our course in searching for information for researchers.

If requested, the course will be given in English.

Date:
Thursday 4 November 2021
Time:
13:00 - 15:00
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student  
Categories:
  Informationssökning / Information retrieval     Informationssökning / Information retrieval  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.

Registration is required. There are 20 seats available.

Event Organizer

Kazuko Gustafsson

More events like this...