Event box

Data Management Plans - why and how? Online

Allt fler finansiärer och andra aktörer kräver att forskningsprojekt ska skriva datahanteringsplaner. Välkommen till en kort introduktion om vad en datahanteringsplan är och vilket stöd du kan få från universitetet. Seminariet ges på engelska via zoom. Arrangeras av forskningsdatakontoret och universitetsbiblioteket.


Many funders require that projects must have a data management plan. Learn what this means for you, and how the university can help. The seminar is given in English via zoom. Arranged by the Research Data Office and the University Library

 

Date:
Friday 26 November 2021
Time:
10:00 - 10:45
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

Christer Lagvik

More events like this...