Event box

Biblioteksintroduktion för universitetsanställda / Library introduction for university staff Online

OBS! Detta evenemang har ändrats och kommer att hållas online.


Välkommen på en introduktion till universitetsbiblioteket!

Vi visar hur du kommer åt våra resurser och hur du gör för att komma åt material som inte finns vid Uppsala universitetsbibliotek. Vi berättar om vår service och vilken hjälp vi kan erbjuda vid informationssökning, referenshantering och inför publicering.

Passar inte datumet? Då kan du boka tid för handledning när det passar dig bättre.

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.


Note. This event has changed and will be held online.

 

Welcome to an introduction to the University Library!

We will show you how to access our resources and how you can access material that is not available at Uppsala University Library. We will tell you about our services and our support on information searching, reference management and publishing strategies.

Cannot make it this date? You can book an appointment at another time better suited for you.

If requested, the session will be held in English.

Date:
Tuesday 25 January 2022
Time:
10:00 - 11:00
Location:
Undervisninglokalen Ekonomikums bibliotek
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student  
Categories:
  Informationssökning / Information retrieval  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

Profile photo of Maria Berg Andersson
Maria Berg Andersson
Profile photo of Nils Rosén
Nils Rosén

More events like this...