Event box

Boost your information seeking skills - Social Sciences and Law Online

Denna workshop riktar sig till doktorander, post docs eller forskare som vill uppdatera sina kunskaper i informationssökning, med fokus på samhällsvetenskap och juridik.

Innehåll:

  • Hitta relevanta databaser för ditt ämne
  • Effektiva sökstrategier
  • Verktyg för att bedöma tidskrifters kvalitet
  • Tips om hur du kan hålla dig uppdaterad i ditt ämne
  • Diskussioner med andra deltagare om informationssökning

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.


This workshop is aimed at PhD students, post docs or researchers who wish to update their information searching skills, with focus on Social Sciences and Law.

The workshop will include:

  • How to find relevant databases for your topic
  • How to use search strategies efficiently
  • Using tools to assess journals
  • How to keep updated in your field
  • Discussions on information seeking with other doctoral students/researchers

If requested, the course will be given in English.

Date:
Tuesday 1 February 2022
Time:
10:15 - 11:45
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student  
Categories:
  Informationssökning / Information retrieval  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

Profile photo of Maria Berg Andersson
Maria Berg Andersson
Nils Rosén

More events like this...