Event box

NVivo för kvalitativ dataanalys - Summer edition (steg 1-3) / NVivo for Qualitative Data Analysis - Summer edition (step 1-3)

Välkommen till en heldagsworkshop där vi arbetar med NVivo, en programvara för kvalitativ dataanalys. I denna 'summer edition' erbjuder vi NVivo för kvalitativ dataanalys steg 1-3 i följd. Anmäl dig till hela dagen eller till enstaka steg.

Då det kan vara påfrestande att tillbringa en hel dag i Zoom, har vi gjort några anpassningar för att göra dagen så trevlig och givande som möjligt. Vi kommer att fokusera på demonstrationer i Zoom, som vi varvar med tid för egen övning utanför Zoom-mötet. Vi har också kortat ned steg 3 genom att ta bort delar som vanligtvis inte är relevanta för alla deltagare dvs. 'reports' (bara för Windows-användare) och samarbete i NVivo. Genom dessa anpassningar finns det möjlighet till pauser.

Du som behöver mer djupgående support i NVivorelaterade ämnen är välkommen att boka tid för individuell handledning då vi kan fokusera på ditt projekt. Kontakta oss gärna om du har frågor om tillfället. 

9.30-11.30
Steg 1: Bekanta dig med NVivo och börja koda din data

 • Kort introduktion till NVivo och QDA
 • Importera och organisera din data
 • Klassificera data genom att använda cases och klassifikationscheman
 • Skapa och hantera koder
 • Koda din data

11.30-12.30 Lunch

12.30-14.30
Steg 2: Analysera och visualisera din kodning

 • Utforska och ställa frågor till din data
 • Jämföra och visualisera cases, filer och koder
 • Visualisera ditt projekt

14.30-15.00 Paus

15.00-16.00
Steg 3: Exportera, dela och samarbeta

 • Extrahera data för användning i annan programvara
 • Exportera och dela
 • Samarbeta med kollegor
 • Jämföra kodning gjord av olika användare


För att kunna öva under dagen behöver du ha NVivo installerat på din dator. Det finns en fri testperiod tillgänglig här: https://www.qsrinternational.com/nvivo/trial-nvivo. Vi kommer att demonstrera i NVivo för Windows.

Kursen är öppen och kostadsfri för studenter och anställda vid Uppsala universitet.

Om du planerar att använda NVivo i ett forskningsprojekt med flera deltagare, kan du kontakta biblioteket för att boka en skräddarsydd workshop för endast din forskargrupp.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Welcome to a training session in which we will work with NVivo, software for qualitative data analysis. In the summer edition we offer NVivo for Qualitative Data Analysis step 1-3 consecutively. Sign up for the entire day or a single step.

As it might be challenging to spend an entire day in Zoom, we have made some adjustments in order to make the day as agreeable and rewarding as possible. We will focus on demonstrations in Zoom, followed by time designated for exercises on your own outside the Zoom meeting. We have also downsized step 3 by slimming down the parts that generally are not relevant for all participants, i.e. reports (Windows users only) and collaboration. This way, you will be able to take pauses.

Those of you who need more in-depth support on any NVivo related topics are welcome to book an individual appointment where we can focus on your project. Please get in touch if you have questions about the session.

9.30-11.30
Step 1:
Getting acquainted with NVivo and start coding your data

 • Brief introduction to NVivo and QDA
 • Importing and organising your data
 • Classifying your data using cases and classification sheets
 • Creating and managing nodes
 • Coding your data

11.30-12.30 Lunch break

12.30-14.30
Step 2: Analyse and visualise your coding

 • Querying and exploring your data
 • Comparing and displaying cases, files or nodes
 • Visualizing your project

14.30-15.00 Break

15.00-16.00
Step 3: Export, share and collaborate

 • Extract data for use in other software
 • Export and share
 • Collaborating with colleagues
 • Comparing coding by different users

To be able to practice during the day, you need to have NVivo installed on your computer. There is a free trial available here: https://www.qsrinternational.com/nvivo/trial-nvivo During the session we will demonstrate in NVivo for Windows.

This course is open to and free of charge for students and employees at Uppsala University.

If you are planning to use in NVivo in a collaborative research project, you can contact the library to book a tailored session for all researches working on the project.

Date:
Tuesday 14 June 2022
Time:
09:30 - 16:00
Location:
Digitala bibliotekslabbet
Campus:
Ekonomikum
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student  
Categories:
  Databearbetning / Data processing > Kvalitativ / Qualitative  
Registration has closed.

Event Organizer

More events like this...