Event box

Doktorandfrukost med biblioteket / PhD Student Breakfast with the library Online

Är du doktorand inom humaniora, språkvetenskap, teologi, sociologi eller utbildningsvetenskap? Då är du välkommen till en informationsfrukost med biblioteket!

Vi berättar om vår forskarservice och vilket stöd vi erbjuder. Vi pratar om informationssökning, digitala verktyg, publicering och open access och informerar om publiceringsstrategier och hur du kan öka din synlighet. Målet är att du ska få koll på hur biblioteket kan hjälpa dig under din forskarutbildning.

Självklart finns det också tid för att ställa frågor.

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.


Are you a PhD student in humanities, linguistics, theology, sociology or education? Then join us for an information breakfast with the library!

Learn more about our research services and the support we offer. We will talk about information seeking, digital tools, publishing and open access, and will inform you about publishing strategies and how to increase your visibility. The aim is for you to know how the library can help you during your PhD studies.

Of course there will also be time to ask questions.

If requested, the session will be held in English.

Date:
Wednesday 16 February 2022
Time:
09:30 - 10:30
Campus:
Engelska parken
Audience:
  Doktorand/Ph.D. Student  
Categories:
  Informationssökning / Information retrieval  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

Börje Dahrén
Profile photo of Sebastian Cöllen
Sebastian Cöllen

More events like this...