Event box

Bilder som källmaterial – tips på digitala verktyg / Images as research material - digital tools Online

Denna verkstad riktar sig till dig som vill lära dig om digitala verktyg för att hantera och analysera bilder som forskningsmaterial. Ta gärna med dig material från din egen undersökning att testa verktygen på!

Under tillfället kommer vi att titta på det digitala verktyget Tropy för att hantera bilder som källmaterial. Exempel på bilder i denna kontext sträcker sig från inskannade handskrifter, fotografier och illustrationer till egen bilddokumentation. Efter att ha deltagit i denna kurs kommer du att ha lärt dig att:

  • Hitta och ladda ner bildmaterial från Alvin och Europeana.
  • Hitta metadata och information om upphovsrätt kopplat till bilderna.
  • Ladda upp, organisera, annotera och analysera bildmaterialet i Tropy.

Ingen tidigare erfarenhet krävs för att gå denna introduktionskurs.

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.  

---

This workshop is aimed at you who wish to learn more about digital tools for managing and analysing images in your research. If you already have material you want to work on (e.g. digitised manuscript pages, photographs and illustrations, your own photo documentation), please bring it with you to the workshop.

During this workshop, we will look into a couple of digital tools for working with images as research material. After attending this workshop you will know how to:

  • Find and download images from Alvin.
  • Find metadata about the images, and their copyright info.
  • Upload, organize, annotate and analyze images in Tropy.

No previous experience is required to attend this workshop.

If requested, the course will be given in English.

Date:
Wednesday 26 January 2022
Time:
10:15 - 11:30
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Categories:
  Databearbetning / Data processing > Bilder / Images  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

Profile photo of Sebastian Cöllen
Sebastian Cöllen
Profile photo of Camilla Larsson
Camilla Larsson

camilla.larsson@ub.uu.se

More events like this...