Event box

Boost your information seeking skills (samhällsvetenskap & juridik)

Denna workshop riktar sig till doktorander, post docs eller forskare som vill uppdatera sina kunskaper i informationssökning.

Innehåll:

  • Hitta relevanta databaser för ditt ämne
  • Effektiva sökstrategier
  • Verktyg för att bedöma tidskrifters kvalitet
  • Tips om hur du kan hålla dig uppdaterad i ditt ämne
  • Diskussioner med andra deltagare om informationssökning

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.


This workshop is aimed at PhD students, post docs or researchers who wish to update their information searching skills.

The workshop will include:

  • How to find relevant databases for your topic
  • How to use search strategies efficiently
  • Using tools to assess journals
  • How to keep updated in your field
  • Discussions on information seeking with other doctoral students/researchers

If requested, the course will be given in English.

Date:
Monday 2 May 2022
Time:
09:15 - 10:45
Location:
Undervisningslokalen Ekonomikums bibliotek
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student  
Categories:
  Informationssökning / Information retrieval  
Registration has closed.

Event Organizer

Profile photo of Maria Berg Andersson
Maria Berg Andersson
Ania Hartman

More events like this...