Event box

Informationssökning för studenter inom samhällsvetenskap

Lär dig att hitta relevanta vetenskapliga databaser för ditt ämne och att använda olika sökstrategier för att hitta vetenskapliga artiklar eller annat material. 

Den här kursen riktar sig till dig som studerar ett samhällsvetenskapligt ämne och som inte fått biblioteksundervisning inom ramen för din kurs/program denna termin.

Vi kommer att visa dig:

  • Hur du söker i bibliotekets digitala och fysiska samlingar
  • Hur du hittar passande databaser för ditt ämne
  • Hur man formulerar sökord utifrån sin forskningsfråga/ämne
  • Hur du kan använda några grunläggande sökstrategier för att söka material i olika databaser.

Upplägget består främst av en föreläsning men med vissa inslag där du kan få testa att söka själv, antingen med bibliotekets eller med ett eget exempel.

Tillfället kommer hållas på engelska vid önskemål.

Varmt välkommen!


In this session you will learn about how to find relevant scientific databases for your subject and to use different search strategies to find scientific articles or other material.

This course is aimed for you who are studying a subject in social sciences and who have not received a library instruction in your course / program this semester.

We will show you:

  • How to search in the library's collections

  • How to find relevant databases for your topic

  • How to formulate keywords based on your research question / subject

  • How to use some basic search strategies in different databases.

The content consists mainly of a lecture but with certain elements where you can try out the strategies yourself, either with the library’s example or with your own question.

Date:
Monday 14 March 2022
Time:
14:15 - 15:45
Location:
Undervisninglokalen Ekonomikums bibliotek
Campus:
Ekonomikum
Audience:
  Student  
Categories:
  Informationssökning / Information retrieval  
Registration has closed.

Event Organizer

Nils Rosén
Profile photo of Camilla Larsson
Camilla Larsson

camilla.larsson@ub.uu.se

More events like this...