Event box

CINAHL på en timme / CINAHL in one hour

Denna kurs riktar sig till studenter, doktorander och forskare som vill lära sig olika sökfunktioner i databasen CINAHL. Fokus kommer framför allt att vara på hur du bygger upp en avancerad sökning med hjälp av fritextord och ämnesord. Du kommer också att lära dig hur du filtrerar träfflistan, sätter upp alerts på relevanta artiklar och exporterar referenser till Zotero eller Endnote desktop. 

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.


This course is aimed at students, PhD students, post docs or researchers who wish to learn various search functions in the database CINAHL. The focus will be to learn how to build an advanced search with freetext search terms and subject headings. You will also learn how to use filters, setting up alerts for relevant articles and how to export citations to Zotero or Endnote desktop. 

If requested, the course will be given in English.

Date:
Monday 23 May 2022
Time:
09:00 - 10:00
Location:
ALC (rum 457), Medicinska biblioteket
Campus:
Akademiska sjukhuset
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student  
Categories:
  Informationssökning / Information retrieval  
Registration has closed.

Event Organizer

Ebba Warén

More events like this...