Event box

Transcribing interviews with NVivo Transcription/Transkribera intervjuer med NVivo Transcription Online

During this lunchtime learning session we will show you how to transcribe interviews and other audio files using NVivo’s transcription module, NVivo Transcription, as well as how to import transcripts into NVivo for coding and analysis. Please note that NVivo Transcription requires a separate license and can be used in combination with NVivo or as a standalone software for transcription only.

This talk is part of the library's series Library Lunchtime Learning, short lectures on various useful topics to enjoy during your lunch break. The presentation is held in English. 


Under det här lunchföredraget visar vi hur du kan transkribera intervjuer och andra ljudfiler med hjälp av NVivos transkriberingsmodul, NVivo Transcription, samt hur du importerar dina transkriberade filer till NVivo för att koda och analysera dem. Observera att NVivo Transcription kräver en separat licens och kan användas tillsammans med NVivo eller fristående för att enbart transkribera.

Den här föreläsningen ingår i bibliotekets serie Library Lunchtime Learning, korta föreläsningar på olika matnyttiga teman att lyssna på under lunchen. Tillfället kommer att hållas på engeska.

Date:
Wednesday 18 May 2022
Time:
12:15 - 12:45
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Categories:
  Library Lunchtime Learning  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

Ania Hartman
Profile photo of Nils Rosén
Nils Rosén

More events like this...