Event box

Photoshopintroduktion / Photoshop Introduction at EBC Makerspace Online

Välkommen till vår Photoshopkurs!

Den här kursen riktar sig till nybörjare som vill börja lära sig Adobe Photoshop; och både studenter, anställda samt forskare är välkomna att gå på den. Vi kommer via Zoom gå igenom grunderna, några exempel på vad man kan åstadkomma och tips & tricks. Du behöver inte mjukvaran för att ta del av kursen.

Tillfället kommer hållas på engelska vid behov.


Welcome to our Photoshop Course!

This course is aimed at beginners who want to learn Adobe Photoshop; and students, employees as well as researchers are welcome to join. We’ll teach you the basics, examples of what can be done and some tips & tricks all through Zoom. You don't need the software in order to take part of the course.

If requested, the course will be given in English.

Date:
Sunday 13 February 2022
Time:
14:30 - 15:30
Campus:
Evolutionsbiologiskt centrum EBC
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

Ida-Caroline Hurtig
Joel Pålsson
Ania Hartman

More events like this...