Event box

Exportera artiklar från databaser till EndNote, Zotero och Rayyan / Export articles from databases to EndNote, Zotero and Rayyan

Vi visar hur du hämtar träfflistan från databaser som PubMed, Web of Science och PsycInfo till ditt referenshanteringsprogram. Med hjälp av Rayyan kan du enkelt gå igenom abstracts och välja ut vilka som ska inkluderas tillsammans med dina kollegor i en blindad process. Vi visar hur du kommer igång!

Gå in i Zoom-rummet

Den här presentationen är en del av serien Litteraturöversikter i farten, 20-minuterspresentationer om systematisk sökning och litteraturöversikter. Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.


We present how you export search results from databases like PubMed, Web of Science and PsycInfo to your citation management software. With Rayyan, you can easily scan abstracts and select which ones to include, together with your colleagues, in a blinded process. We show you how to get started!

Enter Zoom meeting

This talk is part of the series Reviews on the fly, 20 minute presentations on systematic searching and literature reviews. If requested, the course will be given in English.

Date:
Thursday 8 December 2022
Time:
08:15 - 08:35
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student  
Categories:
  Informationssökning / Information retrieval  

Event Organizer

No Profile image
Ebba Warén
Profile photo of Malin Barkelind
Malin Barkelind

More events like this...